Ajopaikkojen päivitys

27.10.2020

Tarkastetaan kerhon ajopaikkojen maanomistajalupia

Kerholla on monessa ajopaikassa monta maanomistajaa, joissakin paikoissa on tapahtunut vaihdoksia. Pyritään selvittämään voimassaolevat ja tarvittaessa kysytään uudet luvat.

Useampi paikka perustuu vanhaan käytäntöön, maanomistaja on aikoinaan antanut suullisen luvan ajamiseen, kilpailuihin sitten on saatu kirjallinen lupa ja tämäkin on rajattu vain kilpailuun. 

Jos teillä tai tutuillanne on maita käytettävissä vaikka vain väliaikaisesti, esimerkiksi sarjaenduroon, olisimme kiitollisia koko kerhon puolesta, jos tämä voitaisiin kirjata ylös ehtoineen.

Toivotaan saatavan useampia lappuja "Toistaiseksi" 

Liitteenä lupapohja, toivotaan aktiivisuutta kaikilta. Täyttää voi koneellakin, ei ole pakko tulostaa, maanomistajan allekirjoituksen puuttuessa siitä vastaa luvan kysyjä. Lupalaput arkistoidaan ja talletetaan kerhon tietokantaan. Lupalaput voi lähettää kerhon sihteerille postitse, sähköpostitse tai esim. tuoda kerhotalolle. Myös muille hallituksen jäsenille voi toimittaa. 

Ja vielä muistutetaan hirvenmetsästyksestä 31.12. saakka, viikonloppuisin vilkkainta Nokkamäessä, Synninlukossa, Kurranvuoressa... Silloin ajokielto, jos metsästäjiä näkyy.