Endurotalkoot

14.10.2018

Kurjenmäessä reitin ennallistaminen luonnontilaan poro-ojan ylityksen luona.
Talkoisiin tervetulleita ne ketkä sitä reittiä ovat ajaneet ja varsinkin muuta kuin sovittua reittiä.
Talkoot alkaa heti ja kestää niin kauan kunnes maasto on korjattu