JSMK vuosikokous 2.6.2022

22.5.2022

Ilmoitus julkaistaan Vekkarissa 25.5.2022

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta.
 4. Valitaan kerholle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
 5. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 6. Valitaan tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat.
 7. Valitaan tarpeelliset jaostot.
 8. Valitaan kerhon edustajat liiton edustajainkokoukseen.
 9. Esitetään hallituksen laatimat tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään niiden hyväksymisestä.
 10. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet.
 11. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.
 12. Tiedotetaan kokoukselle hallituksen liitolle tekemät ansiomerkkiehdotukset.
 13. Käsitellään sääntömuutosehdotukset
 14. Käsitellään muita asioita