JSMK Vuosikokous 7.7.2020 klo 18

22.6.2020

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Paikka: JSMK Kerhotalo, Haaralantie 135, Jämsä

Aika: 7.7.2020 klo 18

https://www.j-smk.net/yhteystiedot/saannot/

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

- Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta.

- Valitaan kerholle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

- Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.

- Valitaan tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat.

- Valitaan tarpeelliset jaostot.

- Valitaan kerhon edustajat liiton edustajainkokoukseen.

- Esitetään hallituksen laatimat tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään niiden hyväksymisestä.

- Määrätään jäsenmaksujen suuruudet.

- Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.

- Tiedotetaan kokoukselle hallituksen liitolle tekemät ansiomerkkiehdotukset.

Terveisin JSMK Hallitus