Vuosikokouskutsu

14.6.2021

Ilmoitus Vekkarissa 16.6.2021

Ote JSMK:n säännöistä:

14§ Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava Jämsässä ilmestyvissä yleisimmissä suomenkielisissä aamulehdissä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
 2. - Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 3. - Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta.
 4. - Valitaan kerholle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
 5. - Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 6. - Valitaan tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat.
 7. - Valitaan tarpeelliset jaostot.
 8. - Valitaan kerhon edustajat liiton edustajainkokoukseen.
 9. - Esitetään hallituksen laatimat tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään niiden hyväksymisestä.
 10. - Määrätään jäsenmaksujen suuruudet.
 11. - Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.
 12. - Tiedotetaan kokoukselle hallituksen liitolle tekemät ansiomerkkiehdotukset.
 13.  - Muut asiat