Kuoreveden sähkölinja crossirata - lähdelevontie 


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠KVS - sähkölinja

Kuoreveden sähkölinjan endurosiirtymä, joka alkaa Synninlukolta, päättyen Lähdelevontielle, reitiltä ei saa poiketa eikä oikoa mutkia, tieylitykset korjattava, ajettava hiljaa. 

Reitti merkattu punaisilla nauhoilla, solmun puolelta ajolinja. Ojissa siltoja sekä rumpuputkia. Riistapelto kierretään nuolukiven takaa.

Rajoitukset Kuoreveden sähkölinjalla, Synninlukossa sekä Nokkamäessä:

  • Sopimusehdoissa mainittu klo 6-22, tästä huolimatta noudatetaan tiukempia crossiradan aukioloaikoja. Yleinen ajoaika klo 9-20, viikonloppuisin 15-20 ja 12-20.
  • Metsäteillä ajo ei ole sallittua muutoin kuin niiden ylityspaikoissa.
  • ajokielto hirvenmetsästysaikana 10.10. – 31.12. lauantaisin ja sunnuntaisin.

Sopimusehdot:

1. Jämsän seudun moottorikerho saa käyttää Einarilan tilan rno 4:38 alueelle liite kartan mukaisesti merkittävää reittiä enduroharjoittelussa siirtymäreittinä.

Reitti merkitään maastoon nauhoilla riittävän tihein välein reitiltä poikkeamisen ehkäisemiseksi. Ojien ja kosteikkojen ylitystä varten moottorikerho rakentaa reitille tarvittavat lankkusillat.

2. Reitillä ajo on sallittu ainoastaan moottorikerhon jäsenille päivittäin klo 6 – 22 välisenä aikana. Reitiltä poikkeaminen on ehdottomasti kielletty ja ajossa on erityisesti varottava vahingoittamasta kuusten juuria sekä runkoja. Ajonopeus reitillä saa olla enintään 40 km/tunnissa. Ajo ei saa estää eikä haitata metsänhoito- ja käyttötoimenpiteitä.

3. Ajo ei ole kuitenkaan sallittu metsäkanalintujen pesimäaikana 1.5. – 30.6. (koskien metsä-alueita) eikä alueen hirvenmetsästysaikana 10.10. – 31.12. lauantaisin ja sunnuntaisin.

4. Metsäteillä ajo ei ole sallittua muutoin kuin niiden ylitys liite kartalle merkityissä paikoissa.

5. Reitille mahdollisesti syntyvät 30 cm syvemmät painumat maanpinnassa peitetään viimeistään 2 vk kuluessa painuman syntymisestä.

6. Moottorikerho huolehtii siitä, että kaikki ajoa suorittavat jäsenet ovat tietoisia sopimusehdoista.

7. Moottorikerho korvaa mahdollisesti puustolle syntyvät vahingot. Tarvittaessa metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija arvioi vahingon suuruuden.

Sopimusaika:

Sopimus on voimassa 1.11.2015 alkaen toistaiseksi.

Maanomistajalla on oikeus peruuttaa ajo-oikeus välittömästi niin halutessaan.

Reitiltä ei saa poiketa, riistapellolla ajo ehdottomasti kielletty, teitä pitkin ajo kielletty