Ympäristö

Ympäristö

Kilpailun ympäristöasioista vastaa ympäristöpäällikkö Pekka Liukko. 

Ympäristöpäällikkö on suorittanut SML:n ympäristökoulutuksen.

 

Huoltoalue on rajattu ja sinne järjestetään roska-astioita, öljyn keräys astiat sekä erillinen astia ongelmajätteitä varten.

 

Huollossa käytetään huoltomattoa.

 

Kaikkia kilpailijoita vaaditaan käyttämään huoltomattoa moottoripyörää huollettaessa. 

Sääntöjen mukainen huoltomatto estää mahdollisesti huollettavasta valuvien nesteiden päätymisen maahan.

 

Huoltomaton käyttöä valvotaan ympäristöpäällikön ja nimettyjen henkilöiden toimesta kilpailun aikana. Huoltomaton käyttö on enduron lajisäännöissä määritelty ja sen käyttämättä jättämisestä kilpailijaa rangaistaan säännöissä mainitulla tavalla. Moottoripyörien tankkauksen kilpailijat suorittavat huoltoalueella huoltomaton päällä.

Jätteet kerätään talteen ja hävitetään asianmukaisesti paikallisen jätehuoltoyhtiön toimesta

 

Kilpailukeskukseen on sijoitettu jäteastioita yleisön ja kilpailijoiden käyttöön. Kilpailukeskuksen WC-tilojen lisäksi käytössä on Baja-Majat, niiden asianmukaisesta tyhjentämisestä vastaa paikallinen jätehuoltoyritys.

 

Kilpailun jälkeen reitti kierretään ja puretaan reittimerkeistä ja samalla kerätään roskat reitin varrelta. Maastokoepäälliköt toimittavat jätteet maastokokeilta kilpailukeskukseen yhteiseen jätteenkeräyspisteeseen. Paikallisen jätehuoltoyritys huolehtii näiden jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

 

Kilpailun ravintolatoiminnassa huomioidaan kanssa ympäristöasiat. Ravintolatoiminnasta tulevat jätteet tullaan käsittelemään asianmukaisesti paikallisen jätehuoltoyrityksen toimesta.

 

Tupakointi on sallittua vain merkityillä paikoilla!

 

Ympäristöstä huolehtiminen on kaikkien etu 

Ympäristöasioista huolehtiminen on erityisen tärkeää myös Beta SM Endurossa niin järjestäjien, kilpailijoiden kuin yleisönkin toimesta.

Pitämällä hyvää huolta ympäristöstä varmistamme kaikkien sidosryhmien myönteisen suhtautumisen endurokilpailujen järjestämiseen jatkossakin.

Tervetuloa ympäristöystävälliseen endurotapahtumaan!